Spotkanie autorskie on-line z Waldemarem Jocherem

Premiera drugiego tomu Jochera - "Przetrwalnik"

Waldemar Jocher - Nagroda

Waldemar Jocher - Nagroda